Deel op
blog reno

Sinds 1 januari 2023 verplicht de Vlaamse regering het renoveren van een residentieel,
energieverslindend gebouw. 
Maar wat houdt dat nu allemaal juist in?

 

Indien u een woning koopt met EPC-label E of F, bent u verplicht om binnen de 5 jaar na aankoop de woning te renoveren naar label D of beter.
Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC. Indien het label niet tijdig behaald wordt of als uit het beschikbare EPC blijkt dat er niet aan de vereiste energieprestatieniveaus is voldaan, kan een administratieve geldboete opgelegd worden. 

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte. 
Vb.: als de akte op 1 februari 2023 verlijdt, dan moet voor 1 februari 2028 aan de verplichting voldaan zijn. 

Er zijn echter enkele uitzonderingen!

Eerst en vooral geldt de verplichting bij elke notariële akte waarbij sprake is van overdracht van volle eigendom. Het maakt daarbij niet uit hoeveel het eigendomsaandeel is dat wordt overgedragen. Het maakt ook niet uit over welk type transactie het gaat (schenking, afstand-deling, ruil, verkoop,...). Van zodra er overdracht is van volle eigendom via een notariële akte, treedt de renovatieverplichting in werking.

Het moet wel gaan om volle eigendom, dus de combinatie vruchtgebruik én naakte eigendom samen. Wordt enkel het vruchtgebruik of enkel de naakte eigendom overgedragen, dan is de renovatieverplichting niet van toepassing. 

De uitzonderingen:

In het kader van een echtscheiding, of de beëindiging van een samenwoning of uit onverdeeldheid treden waarbij één van de eigenaars (natuurlijke personen) zijn hoofdverblijfplaats in de woning heeft en behoudt, dan is er geen renovatie verplichting.

Deze uitzondering is niet van toepassing bij overdracht in volle eigendom van niet-residentiële gebouwen of bij overdracht in volle eigendom tussen rechtspersonen.

Wat is de lange termijnvisie? 

Label D is een eerste tussenstap. Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050.
Het langetermijnpad werd vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045.

Gelukkig zijn er heel wat financiële steunmaatregelen bij de renovatie.
Hiervoor kan je terecht op www.premiezoeker.be

 

Heb je nog bijkomende vragen?
Aarzel dan zeker niet om contact te nemen met één van onze vastgoedexperten.

Call. Email. Send a pigeon.

 

bron: www.vlaanderen.be